Tiráž

Podľa § 5 TMG:

motorido GmbH
Mühlhagener Weg 12
58513 Lüdenscheid
Německo

Reprezentováno:

Torsten Sentis

Kontakt:

Telefon: +49 (0) 2351 672 59 65
E-mail: info@ motorido .com

Registrovať záznam:

Zápis do obchodného registra.
Registrový súd: Iserlohn District Court
Registračné číslo: HRB 8654

Riešenie sporov

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa konanie o urovnaní sporu pred spotrebiteľským rozhodcom senátom.

Zodpovednosť za obsah

Ako poskytovateľ služieb zodpovedáme za vlastný obsah na týchto stránkach v súlade so všeobecnými právnymi predpismi v súlade s § 7 ods. 1 nemeckého zákona o telemédiích. Podľa §§ 8 až 10 TMG ako poskytovateľ služieb nie sme povinní sledovať prenášané alebo uložené informácie tretích strán ani vyšetrovať okolnosti, ktoré naznačujú nezákonnú činnosť.

Povinnosti odstrániť alebo blokovať použitie informácií podľa všeobecných zákonov zostávajú nedotknuté. Zodpovednosť v tomto ohľade je možná len od okamihu, keď sa dozvieme o konkrétnom právnom porušenia. Ako si takéto porušeniach zákona dozvieme, tento obsah okamžite odstránime.

Zodpovednosť za zlyhania

Naša ponuka obsahuje odkazy na externé stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv. Preto nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za tento externý obsah. Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok. V čase, keď boli prepojené, boli skontrolované možné právne porušenie. V čase vytvorenia odkazu nebol nájdený žiadny nelegálny obsah.

Trvalé sledovanie obsahu odkazovaných stránok nie je primerané bez konkrétnych dôkazov o porušení právnych predpisov. Ak zistíme porušenie právnych predpisov, také odkazy okamžite odstránime.

Autorské práva

Obsah a diela na týchto stránkach vytvorená prevádzkovateľom webových stránok podliehajú nemeckému autorskému zákonu. K reprodukciu, spracovanie, distribúciu a akémukoľvek využívaniu mimo hranice autorských práv je nutný písomný súhlas príslušného autora alebo tvorca. Sťahovanie a kópia tejto webovej stránky sú povolené len pre súkromné, nekomerčné použitie.

Ak obsah na tomto webe nebol vytvorený prevádzkovateľom, sa dodržiavajú autorské práva tretích strán. Najmä obsahy tretích strán sú takto označené. Ak by ste sa predsa dozvedeli o porušení autorských práv, požiadame vás, aby ste nás náležite informovali. Akonáhle zistíme porušenie právnych predpisov, takýto obsah okamžite odstránime.

Privacy Preference