Otázky a rýchle odpovede

Je registrácia na BIDaTRUCK bezplatná?

Áno!

Registrácia je zadarmo.

Ako dlho trvá aktivácia môjho účtu?

Každú registráciu kontrolujeme, aby sme čo najviac vylúčili prípady podvodu. Pre vás ako predavača je zbytočné naraziť na kupujúceho, ktorý nakoniec nedodrží svoju ponuku, ani na vás ako kupujúceho, aby ste sa stretli s predajcom, ktorý vám vozidlo nedodá. Aktivácia sa spravidla uskutočňuje v pracovných dňoch medzi 9:00 a 18:00 do 4-6 hodín a my vám ďakujeme za pochopenie.

Čo je zvláštne na BIDaTRUCK pre predajcu?

BIDaTRUCK je nový trh pre nákladné vozidlá, dodávky, ťahače, stavebné stroje a prívesy / návesy. Táto platforma je trhom pre predajcov aj súkromné ​​osoby. Predajcovia sa tiež môžu rozhodnúť, či kúpené vozidlá predajú buď bez záruky obchodným kolegom alebo ako obvykle súkromným zákazníkom. Výsledkom sú krátke prestoje a dobré predajné ceny.

Okrem toho sú u nás reklamy pre predajcov ZDARMA a za predaj vozidla prostredníctvom nášho portálu sa neplatia ŽIADNE poplatky za predaj – to je spravodlivé! Predajné poplatky sa vzťahujú iba na niektoré špeciálne formuláre, ktoré predajca ponúka okrem bežnej a bezplatnej reklamy. To by bolo napr. možnosť kúpy teraz alebo suterénny predaj. Obe možnosti sú podrobnejšie vysvetlené tu v častých otázkach.

Tvorba aukcií je pre ZADARMO taktiež ZDARMA a predajné poplatky sa uplatňujú iba v prípade, že došlo k úspešnému predaju v aukcii. Ak boli ponuky príliš nízke a vozidlo sa nepredalo, predajcovi nevznikajú žiadne poplatky!

Aké požiadavky musí vozidlo splniť pre aukciu?

BIDaTRUCK sa považuje za malý, ale vynikajúci aukčný a reklamný trh výhradne pre komerčných zákazníkov. Aj keď na reklamu neexistujú žiadne väčšie požiadavky, je vhodné mať k dispozícii aktuálnu správu nezávislej testovacej organizácie o vytvorení aukcie a pripojiť ju k popisu aukcie. Pretože máte výhodu online aukcie oproti fyzickej aukcii, že nemusíte voziť vozidlá na miesto aukcie, znižujete značné náklady. Preto je vhodné predstaviť online uchádzačovi neutrálny a realistický dojem z vozidla, s ktorým sa má dražiť. Hodnotu určenú a uvedenú v protokole môžete samozrejme skryť alebo zakryť, mal by sa však zobraziť popis vozidla a vizuálne a technické určenie stavu. To je jediný spôsob, ako zabezpečiť, aby bol online uchádzač v konečnom dôsledku spokojný s vyzdvihnutím / platbou osobného vozidla a aby z nákupu neodstúpil. Vždy pamätajte na to, že popis aukcie je záväzný a že iba tak môžete zaistiť hladký priebeh aukcie až do odovzdania vozidla. Vďaka online aukcii môžete osloviť svojich potenciálnych kupcov po celej Európe / na celom svete a mali by ste túto pridanú hodnotu odmeniť kvalitou popisu svojej aukcie.

Musím predať svoje vozidlo na BIDaTRUCK za najvyššiu ponuku?

Nie!

Ako predajca vozidla sa môžete slobodne rozhodnúť, či tu chcete na BIDaTRUCK predávať za najvyššiu ponuku. Na rozdiel od iných aukčných portálov neexistuje riziko, že vaše vozidlo bude predaný pod minimálnu cenu, ktorú ste očakávali alebo si želali. Ponuka tu na BIDaTRUCK však predstavuje realistické a celoeurópske zníženie skutočnej trhovej hodnoty vášho vozidla, pretože o vaše vozidlo ponúkajú regionálne i medzinárodnej zákazníci.

Na konci každej aukcie má predajcu 3 možnosti:

  • „Súhlasiť s predajom“ (vaše minimálna cena bola dosiahnutá alebo len mierne podhodnotená)
  • „Odmietnuť predať“ (najvyššia získaná ponuka je pre vás neatraktívne)
  • „Nové vyjednávanie“

Pokiaľ na konci aukcie kliknete na tlačidlo „Opätovné vyjednávanie“, náš systém zašle záujemcom s poslednými tromi najvyššími ponukami požiadavku na „Opätovné vyjednávania“. Vďaka tomu môžete ponúknuť uchádzačom šancu umožniť predaj s cenou buy-it-now aj po skončení aukcie. Minimálne 3 uchádzači (najvyššia ponuka, druhá a tretia ponuka) dostanú toto pozvanie na opätovné vyjednávanie, ale niekoľko uchádzačov môže tiež zadať rovnakú posledný cenu ako najvyššia ponuka alebo druhá alebo tretia ponuka). Toto nové vyjednávanie je platné iba po dobu 24 hodín a uchádzači sú informovaní, že túto možnosť dostali aj ostatní najvyšší uchádzači. „Kto skôr príde ten skôr melie“

Čo je to dynamický výpis?

Ak máte predpoklad, že dopyt po vašom vozidle je vzhľadom k vašej požadovanej cene príliš nízka, potom je pre vás ideálna voľba „Dynamická reklama“: V tomto režime predaja určíte, ako dlho je reklama aktívna za požadovanú cenu a kedy automaticky sa prevedie na slepú aukciu po dobu X dní. Slepá aukcie má tú výhodu, že žiadny dražiteľ nepozná stav ponuky a musia predložiť záväznú ponuku. Uchádzač je informovaný iba o tom, či je jeho ponuka príliš nízka alebo či je v súčasnej dobe uchádzač s najvyššou ponukou. Cenu teda neriedime v slepej aukcii ako v konvenčných a viditeľných aukciách.

Aby ste sa vyhli zbytočnej práci na konci aukcie, môžete pomocou nastavenia určiť, od ktorej sumy ponuky chcete, aby sa prijali opatrenia. Máte teda možnosť byť po aukčný fáze informovaní, či predávate za túto najvyššiu ponuku, ak máte ponuky, ktoré sú pre vás atraktívna (napr. Zo 70%, 75%, 80%, 85%, 90% alebo 95% predchádzajúcej ceny reklamy) chcete odmietnuť predaj alebo začať opätovnému prerokovaniu. Ak sú ponuky pod vašou prahom, neúspešná slepá aukcie bude automaticky prevedená späť do fázy reklamy. Vy sami určíte, ako dlho má fázy slepej aukcie trvať, a môžete si vybrať medzi jedným dňom a 7 dni.

S týmto nástrojom už nemusíte podrobovať otravnému „akému je poslednému požiadavke na cenu“, ale jednoducho nechať tieto záujemcov dražiť s ostatnými záujemcami o najvyššiu cenu. Keďže sme online aukčnej platformou, nemožno uzatvárať dohody medzi uchádzačmi, ako je tomu často u fyzických aukcií. Naším cieľom je dosiahnuť čo najvyšší a najrýchlejšieho zisku pre vás ako predajcu.

Ak je váš automobil úspešne predané v aukčnom režime, je splatný poplatok za predaj podľa aukčného cenníka. Ak aukcie nebola úspešná alebo ak sa predaj uskutočnil vo fáze reklamy, nebudú vám účtované žiadne poplatky.

Čo je inzercia "Basement"?

V prípade „inzercia BASEMENT“ ide cena „dole“, tj. Je každý deň znižovať o pevnú čiastku, kým nedosiahne minimálne ceny predajcu.

Táto funkcia vytvára pri nákupe a predaji vzrušenie i zábavu, pretože ktorý z potenciálnych kupujúcich má najlepšie nervy a čaká, až dosiahne ceny, za ktorú by chcel udrieť ako prvý. Napríklad predaj funguje nasledovne: Predávajúci má na mysli minimálnu cenu svojho vozidla, napr. 15 000 EUR. Teraz môže svoje vozidlo inzerovať napr. Začať ako „inzercia BASEMENT“ za 17 000 eur. Pri vytváraní reklamy určuje, o koľko dní a s akým znížením ceny pôjde reklama dolu. Ako príklad berieme 10 dní s denným znížením o 200 EUR. Zainteresované strany, ktoré majú záujem o vozidlo, vidí, že sa jedná o „inzercia BASEMENT“, a teraz sa môžu rozhodnúť počkať 10 dní alebo potvrdiť nákup 5. alebo 3. deň pomocou tlačidla. Tu sú pre kupujúceho vyžadované pevné nervy a predajcu sa tiež včas dozvie, či bude predávať za svoju minimálnu cenu, alebo či je možné dosiahnuť napríklad o 600 až 800 eur viac, pretože jeho vozidlo dosiahlo vysokého dopytu zo strany zákazníkov a kupujúci je zapnutý 6. alebo 7. deň dokončil proces nákupu. Pokiaľ vo fáze BASEMENT nereagoval žiadny kupujúci, bude reklama spočiatku online ako normálne reklama niekoľko dní, než sa zmení späť na BASEMENT predaj.

Čo je to kúpiť?

Přidejte do svého seznamu možnost buy-it-now a použijte tuto funkci, abyste zabránili otravné ceně a novým jednáním na webu. Buy-it-now je pro kupujícího závazné a souvisí s platebním a inkasním obdobím od vás, které byste měli uvést také ve své reklamě, např. Vyzvednutí a platba do 7 pracovních dnů. Při používání této funkce proto musíte věnovat pozornost následujícím bodům:

1.) Popis vozidla odpovídá skutečnému stavu, protože kupující má právo odstoupit od svého závazného závazku okamžitého nákupu, pouze pokud se skutečný stav vozidla významně liší od popisu. Využijte tedy příležitost přidat do reklamy dostatek fotografií vozidla a případných škod včetně podrobného popisu.

2.) Vozidla, která nabízíte k okamžitému nákupu, musí být také rezervována, pokud je vozidlo s touto možností online s BIDaTRUCK. Pokud se ve vašem místě objeví potenciální kupující a vy uzavíráte smlouvu s vozidlem, které má možnost buy-it-now, MUSÍTE se předem ujistit, že možnost buy-it-now z reklamy nebo celé reklamy je deaktivována. Možnost Koupit nyní představuje právně závaznou nabídku, ke které jste právně vázáni.

Tuto možnost můžete v reklamách kdykoli přidat nebo odstranit. Pokud kupující využije možnost buy-it-now, je splatný nízký prodejní poplatek a na oplátku již nemusíte na místě provádět otravné vyjednávání o ceně.

Čo je to slepá aukcia a aké sú výhody oproti bežnej (viditeľnej) aukcii?

V slepej aukcii žiadny z dražiteľov nemôže vidieť aktuálny stav ponuky. To znamená, že uchádzač musí stanoviť cenu, ktorú mu vozidlo stojí. Uchádzač samozrejme pozná porovnateľné vozidlá na trhu a bude ich používať ako sprievodcu. Ale aby sa nemohol pomaly „priplížiť“ k typickej trhovej ponuke, ako je to v bežnej viditeľnej aukcii, počet jeho ponúk sa znížil na 3. Uchádzač, ktorý má o vozidlo skutočný záujem, nebude „premrhať“ žiadnu zo svojich obmedzených ponúk napr. 500 eur umiestnené.

 

Počas procesu dražby dostane uchádzač iba informácie o tom, či je uchádzač s najvyššou ponukou alebo či už pre vozidlo existuje vyššia ponuka. Ak má najvyššiu ponuku ako ten, kto ponúkne najviac, dostane iba informáciu, že ponúkol viac. Nezistí však, o koľko bol predražený. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť vyššie výnosy pre predávajúceho, pretože rozdiel medzi druhou a najvyššou ponukou je jeho ďalším príjmom. V prípade viditeľnej aukcie by naproti tomu licitačný agent vyskočil iba o jeden krok vyššie ako druhý uchádzač.

 

Ďalšou výhodou je, že svoje vozidlo na trhu „nespálite“, ak uchádzači uvedú príliš nízke sumy. Ak pre vás aukcia nebola úspešná, jednoducho na konci kliknite na tlačidlo „Nepredaj za najvyššiu cenu“ a o niečo neskôr spustite druhú slepú aukciu alebo napríklad urobte reklamu u nás. ako dynamická reklama, s funkciou „Predložiť ponuku“ alebo ako reklama „Basement“.

Koľko uchádzačov bude pozvaných pre možnosť "znovu vyjednať"?

Náš systém automaticky odošle pozvanie na opätovné posúdenie uchádzačov, ktorí podali posledné tri najvyššie ponuky. Teda aspoň 3 uchádzačmi, ale často to môže ovplyvniť 4 a viac uchádzačov. Bol napr. Volano 50 000 EUR na vozidlo a ponuka s najvyššou ponukou 46 000 eur a 3 uchádzači zadali svojho ponúkajúceho agenta alebo príslušnú najvyššiu ponuku vo výške 45 000 EUR, potom náš systém zašle výzvu k novému rokovania celkom 4 uchádzačom: najvyššej ponuke a 3 s ponukou 45 000 EUR.

Stojí ma nákup v aukcii na BIDaTRUCK niečo?

Nákup reklamy cez BIDaTRUCK je zdarma.

Pri vytváraní reklamy však existuje možnosť zvláštnych možností, ktoré sú pre kupujúceho spoplatnené nasledovne:

  • Nákup prostredníctvom pre Option buy-it-now a funkcie BASEMENT reklamy: 99
  • Ak sa nákup dynamickej reklamy uskutoční vo fáze slepej aukcie so súhlasom predávajúceho s najvyššou ponukou kupujúceho alebo v rámci opätovného vyjednávania prostredníctvom súhlasu kupujúceho prostredníctvom možnosti buy-it-now, platia príslušné nákupné poplatky, ktoré vzniknú predajom v aukcii sú znázornené nasledovne.

Nasledujúce nákupné poplatky (prémia) sú kupujúcemu splatné iba v prípade úspešnej aukcie:

Za predajné ceny do 4 999 EUR je prémia kupujúceho 49
U predajných cien medzi 5 000 – €7 499 je prémia kupujúceho 99
U predajných cien medzi 7 500 – €9 999 je prémia kupujúceho 199
U predajných cien medzi 10 000 – €24 999 je prémia kupujúceho €249
U predajných cien medzi 25 000 – €49 999 je prémia kupujúceho 499
U predajných cien medzi 50 000 – €99 999 je prémia kupujúceho 999
U predajných cien medzi 100 000 – €199 999 je prémia kupujúceho 1 999
U predajných cien nad €200 000 je limitovaná prémia €2 999

 

všetky ceny plus príslušná DPH.

Stojí ma aukčný predaj na BIDaTRUCK niečo?

Predaj reklamou na BIDaTRUCK je zdarma.

Pri vytváraní reklamy však existuje možnosť zvláštnych možností, ktoré možno účtovať nasledujúcim spôsobom

  • Za predaj prostredníctvom Option buy-it-now a funkcie BASEMENT pre reklamy je účtovaný paušálny poplatok za predaj vo výške 249.
  • Ak predaj dynamickej reklamy prebieha v slepej aukčnej fáze prostredníctvom súhlasu predávajúceho s najvyššou ponukou alebo v rámci opätovného vyjednávania prostredníctvom súhlasu kupujúceho prostredníctvom Option buy-it-now, príslušné predajné poplatky, ktoré vzniknú predajom v aukcii a ako reprezentovať.

Vytvorenie aukcie na BIDaTRUCK je zdarma.

Ak bola aukcia pre vás nakoniec neúspešná, pretože ponuky boli príliš nízke a predaj odmietnete, nebudú vám účtované žiadne poplatky. Ak ste po aukcii pozvali na nové prejednanie svoje ceny za kúpu a žiadny potenciálny kupujúci cenu za kúpu neprijal, nebudú vám účtované žiadne poplatky. Chceme byť pre vás úspešní, a preto vám v prípade zlyhania nebudeme účtovať žiadne poplatky. To je náš nápad spravodlivého obchodu.

Úspešný predaj v aukcii prostredníctvom BIDaTRUCK je spojený s predajným poplatkom vo výške 2,5% z aukčnej ceny. Poplatok je obmedzený do 31. decembra 2020 a je splatný len v prípade, že je aukcia úspešná. Aktuálne platí nasledovné predajné poplatky:

U predajných cien do €9 999 je predajná poplatok 149
Pri predajných cenách 10 000 – €24 999 je predajná poplatok 249
Pri predajných cenách 25 000 – €49 999 je predajná poplatok 499
Pri predajných cenách 50 000 – €74 999 je predajná poplatok 749
Pri predajných cenách 75 000 – €99 999 je predajná poplatok 999
Pri predajných cenách 100 000 – €199 999 je predajná poplatok 1 999
U predajných cien nad €200 000 je predajná poplatok 2 999

všetky ceny plus príslušná DPH.

Koncept Fairtrade BIDaTRUCK

K záväznému nákupu dochádza len so súhlasom predávajúceho k maximálnej ponuke predloženej potenciálnym kupujúcim. Ako predajca máte istotu ceny a nákupu, len ak prostredníctvom nášho portálu potvrdíte záväznú ponuku kupujúceho a zaistíte ho tak právne záväzným spôsobom. Oficiálne odmietnete predaj a následne ho spracujeme, aby sme sa vyhli poplatku za predaj, a to nielen že porušuje náš koncept Fairtrade, ale tiež vám ako predajcovia pri predaji vozidla neposkytuje žiadnu cenu a istotu nákupu. Ďalej si vyhradzujeme právo zablokovať predajcom a súkromným zákazníkom z portálu v prípade porušenia a žalovať poplatky.

 

Môžem ponuku stiahnuť?

Nie!

Vaša ponuka je záväzná a právne záväzná. Pred podávaním ponúk si preto prosím vždy prečítajte celý popis vozidla.

Podanie ponuky omylom je vylúčené, pretože to musí byť potvrdené dvakrát.

Existujú školiace programy pre predajcu, aby sa naši zamestnanci zoznámili s BIDaTRUCK?

BIDaTRUCK bol optimálne prispôsobený svojim užívateľom, ale stále existujú rozhodujúce kroky pre import a vytváranie reklám a aukcií vozidiel. Kontaktujte nás, radi vám ponúkneme online workshop a / alebo podrobné tréningové telefónne hovory a / alebo návštevu vášho domu.

Ako predajca by sme radi pravidelne používali BIDaTRUCK tiež na mieste v našej predajni. Je to možné?

To je v poriadku!

Ako predajca môžete tiež umiestniť vozidlá s „cenou na vyžiadanie“ na našu webovú stránku v slepej aukcii alebo ako reklamu s funkciou „urobiť ponuku“. Zákazníci, ktorí uvidia vozidlo na vašej výstave, vám môžu z domova urobiť záväznú ponuku, ktorú potom môžete pohodlne prijať, odmietnuť alebo znovu prerokovať s protiponukou.

Môžete nás kontaktovať ohľadom komplexného vysvetlenia a individuálnej ponuky.

Ako funguje dražení v aukcii?

V bežnej aukcii začínajú vozidlá od 0 eur. Ponuky sú prijímané v krokoch po 50 eur a špecifikované systémom. Alternatívne môžete zadať maximálnu čiastku v ponukovom okne (to je veľmi užitočné, ak nemôžete sledovať aukciu až do konca). S týmto vytvoríte agenta ponúk – toto za vás bude ponúkať v 50 euro krokoch až do vašej maximálnej sumy.

Ako zistím, či ponúkame najvyššiu ponuku?

Každé vozidlo je prezentované tak jasne, že môžete vždy zistiť, či ste uchádzali o najvyššiu ponuku, alebo vám niekto ponúkol vyššiu cenu – akonáhle sa váš stav zmení, dostanete e-mail.

Ako funguje zadanie kúpnej ceny vo "slepej aukcii"?

Ide o to, že predajca informujete o svoje záväzné kúpnej cene ponúkaného vozidla. Vašu ponuku vidíte iba vy a predajca. Tretie strany teraz musí každá ponúknuť svoju vlastnú záväznú kúpnu cenu, bez ohľadu na vašu ponuku. POZOR Na aukcii máte iba tri ponuky, preto by ste mali podávať ponuky podľa svojho rozpočtu a hodnoty vozidla. „Ponuka na základnej úrovni“ vo výške 50 EUR nemá v tomto aukčnom režime zmysel.

Na konci slepej aukcie tento formát aukcie často znamená vyššiu zárobok predávajúceho a žiadnu stratenú aukciu pre uchádzačov kvôli napr. Len o 50 eur nižšia ponuka, pretože každý dražiteľ môže predložiť len tri ponuky na aukcii. Viac o tomto „javu“ v osobnú konzultáciu.

Prečo nevidím najvyššiu ponuku vo "slepej aukcii"?

V „slepej aukcii“ môže každý kupujúci predložiť svoju ponuku kúpnej ceny pre príslušné vozidlo bez toho, aby bol ovplyvnený inými kupujúcimi. Vidí len to, či ponúka najvyššiu ponuku alebo nie. Ale nevidí, ako ďaleko je od najvyššej ponuky. Predložená ponuka je záväzná ponuka a je potvrdená ako právne záväzná ponuka kúpnej ceny.

Čo znamená "aukcia úspešná" pod položkou ponuky "moje nákupy"?

Ste dražiteľom s najvyššou ponukou v aukcii, ktorá skončila. Pre túto aukciu sa teraz musí predajcu rozhodnúť, či by chcel predať vozidlo za vašu najvyššiu ponuku. Akonáhle sa predajca rozhodne, budete informovaní e-mailom.

Nastavenia cookies

"Vitajte! Tu môžete zmeniť svoje nastavenia cookies. Aby sme vám lepšie a cielenejšie pomohli, používame technológie, ako sú napríklad súbory cookie. Ďalšie informácie nájdete v našej ochrane údajov . Ak chcete zvoliť, ktoré súbory cookie sú povolené, , kliknite sem . Súhlasím Nastavenia cookies